Index

GREFSEN BOLIGSERVICE AS

Orgnr: 811597732

adresse: Morells vei 32A

id

182

organisasjonsnummer

811597732

navn

GREFSEN BOLIGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Morells vei 32A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0487", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-12-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811597732

navn

GREFSEN BOLIGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Morells vei 32A

forradrpostnr

0487

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.2013

stiftelsesdato

25.12.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811597732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2476753, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 392678, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 40800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 351878}}, "journalnr": "2021521256", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811597732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 57269, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 27269}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 335409, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 335409}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 392678}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3568, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1944587}, "driftsresultat": -1497, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1943090}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2071, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 155}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2226}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3568}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911617439 [navn] => GREFSEN BOLIGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811597732 [oppstartsdato] => 2013-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Morells vei 32A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0487", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?