Index

GRENSEN 12 AS

Orgnr: 912123642

adresse: Grensen 12

id

107893

organisasjonsnummer

912123642

navn

GRENSEN 12 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grensen 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1928-11-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912123642

navn

GRENSEN 12 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grensen 12

forradrpostnr

0159

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

17.11.1928

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912123642

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2044061, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32565397, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25653772}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6911625}}, "journalnr": "2020791348", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912123642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11523282, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6600000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4923282}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21042116, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2029273}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19012843}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32565397}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4866357, "totalresultat": 4866357, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3969866}, "driftsresultat": 7010680, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10980546}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -771121, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 78988}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 850109}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6239559}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 876894122 [navn] => GRENSEN 12 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-11-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912123642 [oppstartsdato] => 1996-09-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grensen 12"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?