Index

GREVLING HOLDING AS

Orgnr: 817763952

adresse: Kåre Kongsbrors veg 19C

id

14308

organisasjonsnummer

817763952

navn

GREVLING HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-22

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kåre Kongsbrors veg 19C"], "kommune": "MALVIK", "landkode": "NO", "poststed": "SAKSVIK", "postnummer": "7562", "kommunenummer": "5031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-31

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817763952

navn

GREVLING HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kåre Kongsbrors veg 19C

forradrpostnr

7562

forradrpoststed

SAKSVIK

forradrkommnr

5031

forradrkommnavn

MALVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.210

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.09.2016

stiftelsesdato

31.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817763952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 82784, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9381121, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9320521}}, "journalnr": "2021216317", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817763952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9364409, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9064409}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16712, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16712}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9381121}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4902716, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11057}, "driftsresultat": -11057, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4917347, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7041165}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2123818}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4906290}}]

Reserver mot visning?