Index

GRIMNIR AS

https://www.grimnirmedia.no

Orgnr: 812207822

webside: www.grimnirmedia.no
adresse: c/o John Sætrang, Selmers gate 24

id

1575

organisasjonsnummer

812207822

navn

GRIMNIR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-13

naeringskode1

{"kode": "32.400", "beskrivelse": "Produksjon av spill og leker"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o John Sætrang", "Selmers gate 24"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

hjemmeside

www.grimnirmedia.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

812207822

navn

GRIMNIR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o John Sætrang Selmers gate 24

forradrpostnr

3045

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

32.400

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

J

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.07.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.grimnirmedia.no

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812207822

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1261922, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 47013, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 47013}}, "journalnr": "2019699220", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812207822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -637190, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -657190}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 684203, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 490870}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 193333}}, "sumEgenkapitalGjeld": 47013}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -181810, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 399406}, "driftsresultat": -180453, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 218953}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1357, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1361}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -181810}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923890629 [navn] => GRIMNIR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "32.400", "beskrivelse": "Produksjon av spill og leker"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812207822 [oppstartsdato] => 2018-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o John Su00e6trang", "Selmers gate 24"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3045", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?