Index

GRIMSTAD MASSASJE AS

https://www.grimstadmassasje.no

Orgnr: 814927032

mobil: 472 24 722
webside: www.grimstadmassasje.no
adresse: Alvildesvei 43

id

7380

organisasjonsnummer

814927032

navn

GRIMSTAD MASSASJE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alvildesvei 43"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4879", "kommunenummer": "4202"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-29

hjemmeside

www.grimstadmassasje.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814927032

navn

GRIMSTAD MASSASJE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alvildesvei 43

forradrpostnr

4879

forradrpoststed

GRIMSTAD

forradrkommnr

4202

forradrkommnavn

GRIMSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.02.2015

stiftelsesdato

29.01.2015

tlf

tlf_mobil

472 24 722

url

www.grimstadmassasje.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814927032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2309863, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16362, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16362}}, "journalnr": "2021353127", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814927032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -27438, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -51772}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 43800, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 25800}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16362}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -32447, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 162183}, "driftsresultat": -32453, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 129730}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -32447}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997773705 [navn] => GRIMSTAD MASSASJE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-12-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814927032 [oppstartsdato] => 2011-07-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alvildesvei 43"], "kommune": "GRIMSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GRIMSTAD", "postnummer": "4879", "kommunenummer": "4202"} [links] => [] [hjemmeside] => www.grimstadmassasje.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-02-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?