Index

GRINDA BILDELER AS

Orgnr: 812505572

adresse: Øbergveien 42

id

2204

organisasjonsnummer

812505572

navn

GRINDA BILDELER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øbergveien 42"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "TISTEDAL", "postnummer": "1793", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812505572

navn

GRINDA BILDELER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øbergveien 42

forradrpostnr

1793

forradrpoststed

TISTEDAL

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.10.2013

stiftelsesdato

18.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812505572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1936458, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 211361, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33314}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 178048}}, "journalnr": "2020674972", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812505572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 179904, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 149904}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31458, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31458}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 211361}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34061, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 813485}, "driftsresultat": 43652, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 857137}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 19}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43668}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912544508 [navn] => GRINDA BILDELER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812505572 [oppstartsdato] => 2013-09-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8bergveien 42"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "TISTEDAL", "postnummer": "1793", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?