Index

GRIPE EIENDOM AS

Orgnr: 819146292

adresse: c/o Geir Pedersen, Barlindveien 20

id

17840

organisasjonsnummer

819146292

navn

GRIPE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-16

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Pedersen", "Barlindveien 20"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "RØYKEN", "postnummer": "3440", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819146292

navn

GRIPE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Geir Pedersen Barlindveien 20

forradrpostnr

3440

forradrpoststed

RØYKEN

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.06.2017

stiftelsesdato

20.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819146292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2144307, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3489181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3489181}}, "journalnr": "2020895164", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819146292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1504325, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1617618}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -113292}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1984856, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 634856}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1350000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3489181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -113292, "totalresultat": -113292, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18320}, "driftsresultat": -18320, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -94972, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 94983}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -113292}}]

Reserver mot visning?