Index

GRØDELAND AS

Orgnr: 893603182

adresse: Grødelandsvegen 369B

id

81678

organisasjonsnummer

893603182

navn

GRØDELAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grødelandsvegen 369B"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "ORRE", "postnummer": "4343", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893603182

navn

GRØDELAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grødelandsvegen 369B

forradrpostnr

4343

forradrpoststed

ORRE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.620

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.02.2009

stiftelsesdato

02.01.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

893603182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2220347, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1545187, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 819929}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 725258}}, "journalnr": "2021111783", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893603182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1307396, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1007396}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 237792, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 220462}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17330}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1545187}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 343298, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1662856}, "driftsresultat": 407599, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2070455}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1897, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 343}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2240}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 405702}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917657378 [navn] => GRØDELAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 893603182 [oppstartsdato] => 2016-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00f8delandsvegen 369B"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "ORRE", "postnummer": "4343", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?