Index

GRØDET INVEST AS

Orgnr: 811861782

mobil: 992 19 638
adresse: Vatnevegen 242

id

783

organisasjonsnummer

811861782

navn

GRØDET INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-24

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vatnevegen 242"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "VATNE", "postnummer": "6265", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811861782

navn

GRØDET INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vatnevegen 242

forradrpostnr

6265

forradrpoststed

VATNE

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.04.2013

stiftelsesdato

10.04.2013

tlf

tlf_mobil

992 19 638

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811861782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 84204, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8489110, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 159}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8488951}}, "journalnr": "2021219441", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811861782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8415330, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8385330}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 73780, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 73780}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8489110}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -413, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2}, "driftsresultat": -2, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -527, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 534}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -529}}]

Reserver mot visning?