Index

GRØNLAND 31 DRAMMEN AS

https://www.micasa.no

Orgnr: 888377352

tlf: 33 35 41 00
webside: www.micasa.no
adresse: Tollbodgaten 22

id

71687

organisasjonsnummer

888377352

navn

GRØNLAND 31 DRAMMEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-07-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollbodgaten 22"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "TØNSBERG", "postnummer": "3111", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-08

hjemmeside

www.micasa.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888377352

navn

GRØNLAND 31 DRAMMEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollbodgaten 22

forradrpostnr

3111

forradrpoststed

TØNSBERG

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.07.2005

stiftelsesdato

08.06.2005

tlf

33 35 41 00

tlf_mobil

url

www.micasa.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888377352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 41122, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27805781, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25100702}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2705079}}, "journalnr": "2021166779", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888377352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8773333, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4773333}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19032448, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17723178}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1309270}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27805781}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7221182, "totalresultat": 7221182, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 159039}, "driftsresultat": 9307269, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9466308}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -49344, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 693}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 50036}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9257925}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 888466312 [navn] => GRØNLAND 31 DRAMMEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-07-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 888377352 [oppstartsdato] => 2005-06-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollbodgaten 22"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Tu00d8NSBERG", "postnummer": "3111", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => www.micasa.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?