Index

GRØNN KRAFT AS

Orgnr: 818738072

adresse: Lambertseterveien 17E

id

16759

organisasjonsnummer

818738072

navn

GRØNN KRAFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-22

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lambertseterveien 17E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1160", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lars Tveitan Østvold", "Lambertseterveien 17E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1160", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818738072

navn

GRØNN KRAFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lambertseterveien 17E

forradrpostnr

1160

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Lars Tveitan Østvold Lambertseterveien 17E

ppostnr

1160

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.05.2017

stiftelsesdato

07.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818738072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2309913, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13549, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12095}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1454}}, "journalnr": "2021353199", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818738072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -7830, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -42830}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21378, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21378}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13549}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3135, "totalresultat": -3135, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4026}, "driftsresultat": -4026, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4019}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819094012 [navn] => GRØNN KRAFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818738072 [oppstartsdato] => 2017-02-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lambertseterveien 17E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1160", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Lars Tveitan u00d8stvold", "Lambertseterveien 17E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1160", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?