Index

GRØNN LIVSSTIL AS

Orgnr: 816303192

adresse: v/ Britt-Elin Berg, Oscars gate 1

id

10647

organisasjonsnummer

816303192

navn

GRØNN LIVSSTIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Britt-Elin Berg", "Oscars gate 1"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2208", "kommunenummer": "3401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Britt-Elin Berg", "Prinsens gate 11"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2208", "kommunenummer": "3401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

816303192

navn

GRØNN LIVSSTIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Britt-Elin Berg Oscars gate 1

forradrpostnr

2208

forradrpoststed

KONGSVINGER

forradrkommnr

3401

forradrkommnavn

KONGSVINGER

forradrland

Norge

postadresse

c/o Britt-Elin Berg Prinsens gate 11

ppostnr

2208

ppoststed

KONGSVINGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.11.2015

stiftelsesdato

10.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

816303192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1960624, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 126169, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 118750}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7419}}, "journalnr": "2020700044", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816303192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 23347, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6653}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 102822, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 102822}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 126169}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 114, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30430}, "driftsresultat": 114, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 30544}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 114}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916316089 [navn] => GRØNN LIVSSTIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-11-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 816303192 [oppstartsdato] => 2015-11-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/ Britt-Elin Berg", "Oscars gate 1"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2208", "kommunenummer": "3401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Britt-Elin Berg", "Prinsens gate 11"], "kommune": "KONGSVINGER", "landkode": "NO", "poststed": "KONGSVINGER", "postnummer": "2208", "kommunenummer": "3401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?