Index

GRØNN RENHOLD AS

Orgnr: 819194602

adresse: Ulverudgata 12

id

17983

organisasjonsnummer

819194602

navn

GRØNN RENHOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ulverudgata 12"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SOLBERGELVA", "postnummer": "3057", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819194602

navn

GRØNN RENHOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ulverudgata 12

forradrpostnr

3057

forradrpoststed

SOLBERGELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.07.2017

stiftelsesdato

13.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819194602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2484955, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 408471, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 120125}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 288346}}, "journalnr": "2021536753", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819194602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 58108, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28108}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 350363, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 191135}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 159228}}, "sumEgenkapitalGjeld": 408471}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 56491, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1030661}, "driftsresultat": 73608, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1104269}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8727, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8735}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 64881}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919268190 [navn] => GRØNN RENHOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 819194602 [oppstartsdato] => 2017-06-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulverudgata 12"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "SOLBERGELVA", "postnummer": "3057", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?