Index

GRØNT MASKIN AS

https://www.grontmaskin.no

Orgnr: 810926252

tlf: 69 22 53 00
webside: www.grontmaskin.no
adresse: Ordfører Utnes vei 19

id

40

organisasjonsnummer

810926252

navn

GRØNT MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.610", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk"}

antallAnsatte

25

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ordfører Utnes vei 19"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "RYGGE", "postnummer": "1580", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1981-01-01

hjemmeside

www.grontmaskin.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

810926252

navn

GRØNT MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ordfører Utnes vei 19

forradrpostnr

1580

forradrpoststed

RYGGE

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.610

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.01.1981

tlf

69 22 53 00

tlf_mobil

url

www.grontmaskin.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

25

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

810926252

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1672956, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 57779608, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4182058}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 53597550}}, "journalnr": "2020389738", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "810926252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1000000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1000000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 56779608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 56779608}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 57779608}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7999893, "totalresultat": -7999893, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 90036727}, "driftsresultat": -8508487, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 81528240}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1743716, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 601568}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2345284}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10252203}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971599162 [navn] => GRØNT MASKIN AS AVD RYGGE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.610", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk"} [antallAnsatte] => 25 [overordnetEnhet] => 810926252 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ordfu00f8rer Utnes vei 19"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "RYGGE", "postnummer": "1580", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => www.hbe.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2010-06-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?