Index

GROSSISTBYGG AS

Orgnr: 812435132

tlf: 52 70 32 20
adresse: Rennesøygata 10

id

2057

organisasjonsnummer

812435132

navn

GROSSISTBYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rennesøygata 10"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5537", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812435132

navn

GROSSISTBYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rennesøygata 10

forradrpostnr

5537

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.09.2013

stiftelsesdato

03.09.2013

tlf

52 70 32 20

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812435132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2345455, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17203081, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16798669}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 404412}}, "journalnr": "2021270108", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812435132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1302782, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1202782}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15900299, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 573213}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15327085}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17203081}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 635585, "totalresultat": 635585, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 514921}, "driftsresultat": 1282811, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1797732}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -467616, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7622}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 475238}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 815195}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912441490 [navn] => GROSSISTBYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812435132 [oppstartsdato] => 2013-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rennesu00f8ygata 10"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5537", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?