Index

GROVFJORD SHIP INVEST AS

Orgnr: 812110802

adresse: Leilighet 601, Skolegata 6

id

1342

organisasjonsnummer

812110802

navn

GROVFJORD SHIP INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sjøtransportmateriell"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet 601", "Skolegata 6"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812110802

navn

GROVFJORD SHIP INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leilighet 601 Skolegata 6

forradrpostnr

8300

forradrpoststed

SVOLVÆR

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.340

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2013

stiftelsesdato

24.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812110802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2571557, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29338301, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27430102}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1908199}}, "journalnr": "2021557887", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812110802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5407334, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4550584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 856750}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23930966, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 391350}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23539616}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29338301}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 33546, "totalresultat": 33546, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2333288}, "driftsresultat": 1546142, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3879430}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1736570, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 464}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1737033}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -190428}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912125491 [navn] => GROVFJORD SHIP INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.340", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sju00f8transportmateriell"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812110802 [oppstartsdato] => 2013-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leilighet 601", "Skolegata 6"], "kommune": "Vu00c5GAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVu00c6R", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?