Index

GRUNN-SERVICE EIENDOM AS

Orgnr: 811989142

adresse: Jernbanegata 8

id

1039

organisasjonsnummer

811989142

navn

GRUNN-SERVICE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 8"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tinghaug AS", "Jernbanegata 8"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811989142

navn

GRUNN-SERVICE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jernbanegata 8

forradrpostnr

4340

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

c/o Tinghaug AS Jernbanegata 8

ppostnr

4340

ppoststed

BRYNE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2013

stiftelsesdato

06.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811989142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2227751, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15193625, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14535626}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 657999}}, "journalnr": "2021120619", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811989142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3320317, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 3000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 320317}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11873308, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1340200}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10533108}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15193625}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 612870, "totalresultat": 612870, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 575147}, "driftsresultat": 1205762, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1780909}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -419978, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2176}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 422154}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 785783}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912020509 [navn] => GRUNN-SERVICE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811989142 [oppstartsdato] => 2013-05-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jernbanegata 8"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tinghaug AS", "Jernbanegata 8"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4340", "kommunenummer": "1121"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?