Index

GRUVA AS

Orgnr: 888368272

tlf: 67 06 48 06
adresse: Rauerskauveien 580

id

71665

organisasjonsnummer

888368272

navn

GRUVA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-07-13

naeringskode1

{"kode": "46.494", "beskrivelse": "Engroshandel med sportsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rauerskauveien 580"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "NITTEDAL", "postnummer": "1482", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-14

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888368272

navn

GRUVA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rauerskauveien 580

forradrpostnr

1482

forradrpoststed

NITTEDAL

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.494

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.07.2005

stiftelsesdato

14.06.2005

tlf

67 06 48 06

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888368272

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2124795, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 91478053, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44345279}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 47132774}}, "journalnr": "2020873779", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888368272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 86549018, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20065000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 66484018}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4929035, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4929035}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 91478053}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 18108783, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 65542}, "driftsresultat": -65542, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18500130, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18500130}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 18434588}}]

Reserver mot visning?