Index

GS BUTIKKDRIFT AS

Orgnr: 811871842

adresse: Vestre gate 4

id

814

organisasjonsnummer

811871842

navn

GS BUTIKKDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

25

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestre gate 4"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sørco AS", "Arena Butikksenter AS"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811871842

navn

GS BUTIKKDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestre gate 4

forradrpostnr

4836

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

c/o Sørco AS Arena Butikksenter AS

ppostnr

4836

ppoststed

ARENDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.04.2013

stiftelsesdato

02.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

25

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811871842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2352987, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10057634, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2113722}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7943912}}, "journalnr": "2021281999", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811871842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2095789, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2035789}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7961844, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7868615}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 93229}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10057634}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3464178, "totalresultat": 3464178, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 75077007}, "driftsresultat": 4487176, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 79564182}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45554, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 143}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45696}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4441622}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911901099 [navn] => KIWI 798 BJORBEKK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 25 [overordnetEnhet] => 811871842 [oppstartsdato] => 2013-04-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rykeneveien 109"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BJORBEKK", "postnummer": "4824", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Su00f8rco AS", "Arena Butikksenter AS"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?