Index

GULBRAND GRÅSTEIN AS

Orgnr: 912875814

mobil: 932 52 835
adresse: C/O Gulbrand Øverbye, Holmengrenda 15B

id

124501

organisasjonsnummer

912875814

navn

GULBRAND GRÅSTEIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-21

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Gulbrand Øverbye", "Holmengrenda 15B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0771", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912875814

navn

GULBRAND GRÅSTEIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Gulbrand Øverbye Holmengrenda 15B

forradrpostnr

0771

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.12.2013

stiftelsesdato

12.11.2013

tlf

tlf_mobil

932 52 835

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912875814

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2055393, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10012092, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8779170}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1232922}}, "journalnr": "2020818514", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912875814"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3913264, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24434}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3888830}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6098828, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6098828}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10012092}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3365225, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4026}, "driftsresultat": -4026, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3384067, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3529375}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 145308}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3380041}}]

Reserver mot visning?