Index

GULBRANDSEN INVEST AS

Orgnr: 812199412

adresse: Kystveien 48E

id

1556

organisasjonsnummer

812199412

navn

GULBRANDSEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-15

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kystveien 48E"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4841", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812199412

navn

GULBRANDSEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kystveien 48E

forradrpostnr

4841

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.08.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812199412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2223791, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2483874, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2483712}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 162}}, "journalnr": "2021116432", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812199412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -270401, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 253203}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -523604}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2754275, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 518935}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2235340}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2483874}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -58648, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2500}, "driftsresultat": -2500, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -56148, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 56148}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -58648}}]

Reserver mot visning?