Index

GULDVIK INVEST AS

Orgnr: 815560612

adresse: Hagaveien 27

id

8874

organisasjonsnummer

815560612

navn

GULDVIK INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-19

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hagaveien 27"], "kommune": "RANA", "landkode": "NO", "poststed": "MO I RANA", "postnummer": "8614", "kommunenummer": "1833"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815560612

navn

GULDVIK INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hagaveien 27

forradrpostnr

8614

forradrpoststed

MO I RANA

forradrkommnr

1833

forradrkommnavn

RANA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.06.2015

stiftelsesdato

09.06.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815560612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2477537, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 993193, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 640000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 353193}}, "journalnr": "2021522894", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815560612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 993193, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 963193}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 993193}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26385, "totalresultat": 26385, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8275}, "driftsresultat": -8275, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 34660, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34660}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 26385}}]

Reserver mot visning?