Index

GULP AS

https://www.gulp.no

Orgnr: 912876152

mobil: 997 35 515
webside: www.gulp.no
adresse: Ulsetskogen 27

id

124512

organisasjonsnummer

912876152

navn

GULP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-17

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ulsetskogen 27"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSET", "postnummer": "5119", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-02

hjemmeside

www.gulp.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912876152

navn

GULP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ulsetskogen 27

forradrpostnr

5119

forradrpoststed

ULSET

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.12.2013

stiftelsesdato

02.12.2013

tlf

tlf_mobil

997 35 515

url

www.gulp.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2139871, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 106937, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 106937}}, "journalnr": "2020916627", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 107842, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 39600}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 68242}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -904, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -904}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 106938}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5768, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6365}, "driftsresultat": -5780, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 585}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5768}}]

Reserver mot visning?