Index

GUSTAFSSON EIENDOM AS

Orgnr: 913079418

tlf: 51 66 60 95
adresse: Bedriftsvegen 35

id

128304

organisasjonsnummer

913079418

navn

GUSTAFSSON EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-01-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bedriftsvegen 35"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

913079418

navn

GUSTAFSSON EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bedriftsvegen 35

forradrpostnr

4353

forradrpoststed

KLEPP STASJON

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.01.2014

stiftelsesdato

02.01.2014

tlf

51 66 60 95

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913079418

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2385735, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44828310, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44592471}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 235839}}, "journalnr": "2021336787", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913079418"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11241683, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8425013}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2816670}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 33586627, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1372343}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 32214284}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44828310}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1215870, "totalresultat": 1215870, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1029636}, "driftsresultat": 2682165, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3711801}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1123358, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 115}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1123473}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1558807}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921096690 [navn] => GUSTAFSSON EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913079418 [oppstartsdato] => 2018-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bedriftsvegen 35"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPP STASJON", "postnummer": "4353", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?