Index

GYNEKOLOG TRINE FREDRIKSEN AS

Orgnr: 912029220

adresse: Gamlevegen 19

id

105684

organisasjonsnummer

912029220

navn

GYNEKOLOG TRINE FREDRIKSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-05

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamlevegen 19"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3922", "kommunenummer": "3806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912029220

navn

GYNEKOLOG TRINE FREDRIKSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamlevegen 19

forradrpostnr

3922

forradrpoststed

PORSGRUNN

forradrkommnr

3806

forradrkommnavn

PORSGRUNN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.06.2013

stiftelsesdato

21.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.07.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

912029220

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 23424, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1522175, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 688648}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 833527}}, "journalnr": "2021149709", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912029220"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 413196, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 383196}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1108979, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1108759}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 220}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1522175}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 831161, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1991493}, "driftsresultat": 1066784, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3058277}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 56, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 70}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1066840}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973462105 [navn] => GYNEKOLOG TRINE FREDRIKSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912029220 [oppstartsdato] => 1988-05-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamlevegen 19"], "kommune": "PORSGRUNN", "landkode": "NO", "poststed": "PORSGRUNN", "postnummer": "3922", "kommunenummer": "3806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?