Index

GYO CONSULTING AS

Orgnr: 818780052

adresse: Fiolveien 23

id

16884

organisasjonsnummer

818780052

navn

GYO CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-31

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fiolveien 23"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "FLATEBY", "postnummer": "1911", "kommunenummer": "3028"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818780052

navn

GYO CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fiolveien 23

forradrpostnr

1911

forradrpoststed

FLATEBY

forradrkommnr

3028

forradrkommnavn

ENEBAKK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.03.2017

stiftelsesdato

13.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818780052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2550571, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28549939, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 22915106}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5634833}}, "journalnr": "2021530670", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818780052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11490873, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3490873}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17059066, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17059066}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28549939}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 944887, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4330870}, "driftsresultat": 1606949, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5937819}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -66016, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48448}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 114464}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1540933}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918870512 [navn] => GYO CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818780052 [oppstartsdato] => 2017-03-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fiolveien 23"], "kommune": "ENEBAKK", "landkode": "NO", "poststed": "FLATEBY", "postnummer": "1911", "kommunenummer": "3028"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?