Index

H SKJELBRED AS

Orgnr: 817740782

adresse: Torget 1A

id

14259

organisasjonsnummer

817740782

navn

H SKJELBRED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torget 1A"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3210", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

817740782

navn

H SKJELBRED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torget 1A

forradrpostnr

3210

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.09.2016

stiftelsesdato

30.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

817740782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2437471, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 151907764, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 34280352}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 117627412}}, "journalnr": "2021405553", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817740782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 125780490, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 48030001}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 77750489}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 26127274, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8676957}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 17450317}}, "sumEgenkapitalGjeld": 151907764}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13468389, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7941684}, "driftsresultat": -4038657, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3903027}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16298035, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26877186}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10579151}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12259378}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974102870 [navn] => H SKJELBRED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 817740782 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torget 1A"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3210", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2016-12-14 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?