Index

H SKULBRU EIENDOM AS

Orgnr: 877258092

tlf: 76 08 04 88
adresse: Storgata 77

id

58016

organisasjonsnummer

877258092

navn

H SKULBRU EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 77"], "kommune": "VESTVÅGØY", "landkode": "NO", "poststed": "LEKNES", "postnummer": "8370", "kommunenummer": "1860"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-02-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 207"], "kommune": "VESTVÅGØY", "landkode": "NO", "poststed": "LEKNES", "postnummer": "8376", "kommunenummer": "1860"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877258092

navn

H SKULBRU EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 77

forradrpostnr

8370

forradrpoststed

LEKNES

forradrkommnr

1860

forradrkommnavn

VESTVÅGØY

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 207

ppostnr

8376

ppoststed

LEKNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1997

stiftelsesdato

12.02.1997

tlf

76 08 04 88

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.10.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

877258092

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1946864, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11246294, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11092283}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 154012}}, "journalnr": "2020685818", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877258092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -6188460, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4850000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11038460}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17434755, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 510536}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16924219}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11246294}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -815998, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1721861}, "driftsresultat": 95314, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1817175}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -911312, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 69}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 911381}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -815998}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977421624 [navn] => H. SKULBRU EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-04-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 877258092 [oppstartsdato] => 1997-02-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 77"], "kommune": "VESTVu00c5Gu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "LEKNES", "postnummer": "8370", "kommunenummer": "1860"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 207"], "kommune": "VESTVu00c5Gu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "LEKNES", "postnummer": "8376", "kommunenummer": "1860"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?