Index

HA TØYENKIOSKEN AS

Orgnr: 812375172

adresse: Hagegata 28

id

1921

organisasjonsnummer

812375172

navn

HA TØYENKIOSKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hagegata 28"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0653", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812375172

navn

HA TØYENKIOSKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hagegata 28

forradrpostnr

0653

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

31.08.2013

stiftelsesdato

22.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812375172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2115715, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 278203, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45358}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 232845}}, "journalnr": "2020869595", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812375172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -96128, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": -30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -66128}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 374331, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -13652}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 387983}}, "sumEgenkapitalGjeld": 278203}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6098, "totalresultat": -6098, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2480279}, "driftsresultat": -7847, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2472432}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 30, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7818}}]

Reserver mot visning?