Index

HAAGAAS INVEST AS

Orgnr: 812536532

mobil: 913 24 088
adresse: Gamle Drammensvei 128

id

2285

organisasjonsnummer

812536532

navn

HAAGAAS INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Drammensvei 128"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812536532

navn

HAAGAAS INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Drammensvei 128

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

20.09.2013

tlf

tlf_mobil

913 24 088

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812536532

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1993761, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 121504776, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 41645750}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 79859026}}, "journalnr": "2020735418", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812536532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 121174052, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 121144052}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 330723, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 330723}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 121504776}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 122551246, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 45770}, "driftsresultat": 379230, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 425000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 122404028, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 122404442}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 414}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 122783258}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919234598 [navn] => HAAGAAS INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812536532 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Drammensvei 128"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?