Index

HAALAND BILVERKSTED AS

Orgnr: 811689262

mobil: 905 06 566
adresse: Nordra Tjemsland 10

id

364

organisasjonsnummer

811689262

navn

HAALAND BILVERKSTED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordra Tjemsland 10"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811689262

navn

HAALAND BILVERKSTED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordra Tjemsland 10

forradrpostnr

4360

forradrpoststed

VARHAUG

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.2013

stiftelsesdato

12.02.2013

tlf

tlf_mobil

905 06 566

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811689262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2517351, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3138128, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 450626}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2687503}}, "journalnr": "2021569068", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811689262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2535700, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2505700}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 602428, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 602428}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3138128}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 531541, "totalresultat": 531541, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3957198}, "driftsresultat": 685262, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4642460}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3799, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1185}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4983}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 681463}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 895248592 [navn] => HAALAND BILVERKSTED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-03-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 811689262 [oppstartsdato] => 2010-02-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordra Tjemsland 10"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?