Index

HABIL FORVALTNING AS

Orgnr: 818932812

adresse: Strandtorget 3

id

17309

organisasjonsnummer

818932812

navn

HABIL FORVALTNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandtorget 3"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818932812

navn

HABIL FORVALTNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandtorget 3

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.05.2017

stiftelsesdato

08.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818932812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 43580, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1629521, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 56389}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1573132}}, "journalnr": "2021169188", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818932812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 157119, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 127119}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1472403, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1472403}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1629521}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 881, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5004315}, "driftsresultat": 40778, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5045094}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 105, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 207}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 102}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 40883}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919001038 [navn] => HABIL FORVALTNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 818932812 [oppstartsdato] => 2017-03-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandtorget 3"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?