Index

Haco Eiendom AS

Orgnr: 812492012

tlf: 52 70 38 00
mobil: 977 06 434
adresse: Bestumveien 68B

id

2179

organisasjonsnummer

812492012

navn

Haco Eiendom AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bestumveien 68B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1927-07-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812492012

navn

Haco Eiendom AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bestumveien 68B

forradrpostnr

0283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

14.07.1927

tlf

52 70 38 00

tlf_mobil

977 06 434

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812492012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2411299, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2678293, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 538886}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2139407}}, "journalnr": "2021457305", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812492012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1866681, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1766681}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 811612, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 811612}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2678293}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1704830, "totalresultat": 1704830, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 811047}, "driftsresultat": 2267921, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3078968}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2305, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 429}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2734}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2265616}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 872709312 [navn] => HACO EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812492012 [oppstartsdato] => 1988-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bestumveien 68B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?