Index

HACON MANAGEMENT AS

Orgnr: 812088122

adresse: Fleslandsvegen 160

id

1280

organisasjonsnummer

812088122

navn

HACON MANAGEMENT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fleslandsvegen 160"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-30

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 156 Blomsterdalen"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5868", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812088122

navn

HACON MANAGEMENT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fleslandsvegen 160

forradrpostnr

5258

forradrpoststed

BLOMSTERDALEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 156 Blomsterdalen

ppostnr

5868

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.06.2013

stiftelsesdato

30.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.02.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

812088122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 23548, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 257811, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 257811}}, "journalnr": "2021150129", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812088122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 228639, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 198639}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29172, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29038}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 134}}, "sumEgenkapitalGjeld": 257811}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 124212, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 198072}, "driftsresultat": 124203, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 322275}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 124212}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990597138 [navn] => HACON MANAGEMENT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-12-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812088122 [oppstartsdato] => 2005-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fleslandsvegen 160"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMSTERDALEN", "postnummer": "5258", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 156 Blomsterdalen"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5868", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => 2013-06-26 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?