Index

HADLAND AS

Orgnr: 812547852

adresse: Brattlandsmarka 70

id

2317

organisasjonsnummer

812547852

navn

HADLAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brattlandsmarka 70"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VARHAUG", "postnummer": "4360", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812547852

navn

HADLAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brattlandsmarka 70

forradrpostnr

4360

forradrpoststed

VARHAUG

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

10.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812547852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1615674, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30920, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30920}}, "journalnr": "2020334916", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812547852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30920, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 920}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30920}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 275133, "totalresultat": 275133, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6750}, "driftsresultat": -6750, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 281883, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 281883}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 275133}}]

Reserver mot visning?