Index

HAF ENGINEERING AS

Orgnr: 815432932

mobil: 918 83 210
adresse: Prestvikveien 31

id

8546

organisasjonsnummer

815432932

navn

HAF ENGINEERING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prestvikveien 31"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4631", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815432932

navn

HAF ENGINEERING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prestvikveien 31

forradrpostnr

4631

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.05.2015

stiftelsesdato

30.04.2015

tlf

tlf_mobil

918 83 210

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

21.03.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

815432932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2340129, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 669857, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 669857}}, "journalnr": "2021397497", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815432932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 290907, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 240907}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 378949, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 378949}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 669857}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 390908, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2067132}, "driftsresultat": 465639, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2532771}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6783, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 23}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6806}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 458856}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915450849 [navn] => HAF ENGINEERING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815432932 [oppstartsdato] => 2015-04-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prestvikveien 31"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4631", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?