Index

HAFJELL VEISERVICE AS

Orgnr: 886382472

tlf: 61 27 78 00
adresse: Strømshuguvegen 3

id

68720

organisasjonsnummer

886382472

navn

HAFJELL VEISERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

antallAnsatte

25

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømshuguvegen 3"], "kommune": "ØYER", "landkode": "NO", "poststed": "ØYER", "postnummer": "2636", "kommunenummer": "3440"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-11-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886382472

navn

HAFJELL VEISERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømshuguvegen 3

forradrpostnr

2636

forradrpoststed

ØYER

forradrkommnr

3440

forradrkommnavn

ØYER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.01.2004

stiftelsesdato

19.11.2003

tlf

61 27 78 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

25

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886382472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2513137, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2248581, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 680000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1568581}}, "journalnr": "2021482340", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886382472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 227852, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 127852}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2020729, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1925729}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 95000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2248581}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 685952, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15017099}, "driftsresultat": 731227, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 15748326}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9001, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9039}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 722225}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972294578 [navn] => HAFJELL VEISERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"} [antallAnsatte] => 25 [overordnetEnhet] => 886382472 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8mshuguvegen 3"], "kommune": "u00d8YER", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8YER", "postnummer": "2636", "kommunenummer": "3440"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?