Index

HAFS BETONGBYGG AS

https://hafsbetongbygg.no

Orgnr: 812232002

webside: hafsbetongbygg.no

id

1618

organisasjonsnummer

812232002

navn

HAFS BETONGBYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FJALER", "landkode": "NO", "poststed": "DALE I SUNNFJORD", "postnummer": "6963", "kommunenummer": "4646"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dalsvegen 316"], "kommune": "FJALER", "landkode": "NO", "poststed": "DALE I SUNNFJORD", "postnummer": "6963", "kommunenummer": "4646"}

hjemmeside

hafsbetongbygg.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812232002

navn

HAFS BETONGBYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6963

forradrpoststed

DALE I SUNNFJORD

forradrkommnr

4646

forradrkommnavn

FJALER

forradrland

Norge

postadresse

Dalsvegen 316

ppostnr

6963

ppoststed

DALE I SUNNFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

hafsbetongbygg.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812232002

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2054321, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8677102, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3217034}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5460068}}, "journalnr": "2020804155", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812232002"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2147908, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 430000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1717908}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6529194, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4637377}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1891817}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8677102}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 238057, "totalresultat": 238057, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 19043087}, "driftsresultat": 517798, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19560885}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -207292, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2325}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 209617}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 310505}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989598759 [navn] => HAFS BETONGBYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-03-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.990", "beskrivelse": "Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 812232002 [oppstartsdato] => 2006-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "FJALER", "landkode": "NO", "poststed": "DALE I SUNNFJORD", "postnummer": "6963", "kommunenummer": "4646"} [links] => [] [hjemmeside] => hafsbetongbygg.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dalsvegen 316"], "kommune": "FJALER", "landkode": "NO", "poststed": "DALE I SUNNFJORD", "postnummer": "6963", "kommunenummer": "4646"} [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?