Index

HAGEBRÅTEN MASKIN AS

Orgnr: 812171372

mobil: 917 97 223
adresse: c/o Geir Hagebråten

id

1467

organisasjonsnummer

812171372

navn

HAGEBRÅTEN MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Hagebråten"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TISLEIDALEN", "postnummer": "2923", "kommunenummer": "3451"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812171372

navn

HAGEBRÅTEN MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Geir Hagebråten

forradrpostnr

2923

forradrpoststed

TISLEIDALEN

forradrkommnr

3451

forradrkommnavn

NORD-AURDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

25.06.2013

tlf

tlf_mobil

917 97 223

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812171372

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1956460, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1130913, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 482670}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 648243}}, "journalnr": "2020696414", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812171372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 747682, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 647682}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 383231, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 179113}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 204118}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1130913}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37331, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1642405}, "driftsresultat": 62913, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1705319}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14595, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 835}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15430}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48319}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 984829590 [navn] => HAGEBRÅTEN MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-09-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812171372 [oppstartsdato] => 2002-07-25 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Hagebru00e5ten"], "kommune": "NORD-AURDAL", "landkode": "NO", "poststed": "TISLEIDALEN", "postnummer": "2923", "kommunenummer": "3451"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-25 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?