Index

HAGEGATA 25 NÆRING AS

Orgnr: 812165542

adresse: Uranienborg terrasse 9

id

1446

organisasjonsnummer

812165542

navn

HAGEGATA 25 NÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Uranienborg terrasse 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0351", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812165542

navn

HAGEGATA 25 NÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Uranienborg terrasse 9

forradrpostnr

0351

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812165542

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2096775, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 23843932, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15842792}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8001140}}, "journalnr": "2020849240", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812165542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1231930, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1331930}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 25075812, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 200812}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 24875000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 23843882}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1983495, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1797346}, "driftsresultat": -36099, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1761248}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2184564, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 76}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2184640}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2220662}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904088 [navn] => HAGEGATA 25 NÆRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812165542 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Uranienborg terrasse 9"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0351", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?