Index

HAGEN ELEKTRISKE AS

Orgnr: 811703052

mobil: 483 11 584
adresse: Skafsåvegen 424

id

393

organisasjonsnummer

811703052

navn

HAGEN ELEKTRISKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skafsåvegen 424"], "kommune": "TOKKE", "landkode": "NO", "poststed": "DALEN", "postnummer": "3880", "kommunenummer": "3824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811703052

navn

HAGEN ELEKTRISKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skafsåvegen 424

forradrpostnr

3880

forradrpoststed

DALEN

forradrkommnr

3824

forradrkommnavn

TOKKE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.04.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

483 11 584

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811703052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2120253, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 790685, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27568}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 763117}}, "journalnr": "2020874791", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811703052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 648771, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 548771}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 141913, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 141913}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 790685}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 103754, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 531814}, "driftsresultat": 132450, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 664263}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2154, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2158}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 134604}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911792079 [navn] => HAGEN ELEKTRISKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811703052 [oppstartsdato] => 2013-03-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skafsu00e5vegen 424"], "kommune": "TOKKE", "landkode": "NO", "poststed": "DALEN", "postnummer": "3880", "kommunenummer": "3824"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?