Index

HAGEN & HASLENE AS

https://www.hagenoghaslene.no

Orgnr: 812514962

mobil: 977 48 451
webside: www.hagenoghaslene.no
adresse: Sentrumsvegen 5

id

2225

organisasjonsnummer

812514962

navn

HAGEN & HASLENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av møbler ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 5"], "kommune": "SØNDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOV", "postnummer": "2860", "kommunenummer": "3447"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-20

hjemmeside

www.hagenoghaslene.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812514962

navn

HAGEN & HASLENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sentrumsvegen 5

forradrpostnr

2860

forradrpoststed

HOV

forradrkommnr

3447

forradrkommnavn

SØNDRE LAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

31.090

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2013

stiftelsesdato

20.09.2013

tlf

tlf_mobil

977 48 451

url

www.hagenoghaslene.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812514962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2533717, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 980811, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 21618}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 959193}}, "journalnr": "2021578406", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812514962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 275364, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 245364}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 705447, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 705447}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 980811}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -40707, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4191549}, "driftsresultat": -54022, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4137527}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1833, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2119}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 286}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -52189}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912521605 [navn] => HAGEN & HASLENE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "31.090", "beskrivelse": "Produksjon av mu00f8bler ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812514962 [oppstartsdato] => 2013-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 5"], "kommune": "Su00d8NDRE LAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOV", "postnummer": "2860", "kommunenummer": "3447"} [links] => [] [hjemmeside] => www.hagenoghaslene.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?