Index

HAGEN MIDTBYEN AS

Orgnr: 818817142

adresse: Valkendorfs gate 23

id

16976

organisasjonsnummer

818817142

navn

HAGEN MIDTBYEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-03

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Valkendorfs gate 23"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7030", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Delta Regnskap AS", "Osloveien 17"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7017", "kommunenummer": "5001"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818817142

navn

HAGEN MIDTBYEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Valkendorfs gate 23

forradrpostnr

7030

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

c/o Delta Regnskap AS Osloveien 17

ppostnr

7017

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.04.2017

stiftelsesdato

21.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818817142

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1848252, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 251472, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 231635}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19837}}, "journalnr": "2020572869", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818817142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1516632, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1546632}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1768104, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1768104}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 251472}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -298659, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 279850}, "driftsresultat": -270128, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9722}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28531, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1468}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29999}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -298659}}]

Reserver mot visning?