Index

HAGEN TAKLO HOLDING AS

Orgnr: 814888932

adresse: Flata 58

id

7291

organisasjonsnummer

814888932

navn

HAGEN TAKLO HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-30

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Flata 58"], "kommune": "STAD", "landkode": "NO", "poststed": "NORDFJORDEID", "postnummer": "6770", "kommunenummer": "4649"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-22

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814888932

navn

HAGEN TAKLO HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Flata 58

forradrpostnr

6770

forradrpoststed

NORDFJORDEID

forradrkommnr

4649

forradrkommnavn

STAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.01.2015

stiftelsesdato

22.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814888932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2449437, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 668323, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 506000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 162323}}, "journalnr": "2021418639", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814888932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 668323, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 215334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 452989}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 668323}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9937, "totalresultat": -9937, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9879}, "driftsresultat": -9879, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -58, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 63}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9937}}]

Reserver mot visning?