Index

HÆGLAND & SVANBERG AS

https://www.hasv.no

Orgnr: 811923532

mobil: 958 68 515
webside: www.hasv.no
adresse: Henrik Ibsens gate 90

id

925

organisasjonsnummer

811923532

navn

HÆGLAND & SVANBERG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 90"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-01

hjemmeside

www.hasv.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811923532

navn

HÆGLAND & SVANBERG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens gate 90

forradrpostnr

0255

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.05.2013

stiftelsesdato

01.05.2013

tlf

tlf_mobil

958 68 515

url

www.hasv.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

11.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811923532

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2223819, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2358151, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 347460}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2010691}}, "journalnr": "2021116460", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811923532"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 662180, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 174302}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 487878}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1695972, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1646736}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 49236}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2358151}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 184165, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7570959}, "driftsresultat": 293111, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7864070}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -57004, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 57018}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 236107}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911952130 [navn] => HÆGLAND & SVANBERG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 811923532 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 90"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.hasv.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?