Index

HAIR FASHION AS

Orgnr: 877224252

tlf: 70 14 80 00
adresse: Daaevegen 2, Vingårdsskiftet

id

57976

organisasjonsnummer

877224252

navn

HAIR FASHION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Daaevegen 2", "Vingårdsskiftet"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877224252

navn

HAIR FASHION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Daaevegen 2 Vingårdsskiftet

forradrpostnr

6018

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.02.1997

stiftelsesdato

01.01.1997

tlf

70 14 80 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877224252

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 19798, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2466045, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33747}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2432298}}, "journalnr": "2021143795", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877224252"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 136062, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 36062}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2329983, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2329983}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2466045}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 921683, "totalresultat": 921683, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 1179592, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7271500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1182010}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972045020 [navn] => HAIR FASHION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 877224252 [oppstartsdato] => 1985-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vingu00e5rdsskiftet", "Daaevegen 2"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6018", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1997-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?