Index

HAIRCONCEPT AS

Orgnr: 818738722

adresse: Krittveien 92

id

16764

organisasjonsnummer

818738722

navn

HAIRCONCEPT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Krittveien 92"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "HAMRESANDEN", "postnummer": "4656", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6051 Søm"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4691", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818738722

navn

HAIRCONCEPT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Krittveien 92

forradrpostnr

4656

forradrpoststed

HAMRESANDEN

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6051 Søm

ppostnr

4691

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.450

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.03.2017

stiftelsesdato

09.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.06.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

818738722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2585511, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5052670, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 79800}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4972870}}, "journalnr": "2021573292", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818738722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1264733, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1234733}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3787937, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3787937}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5052670}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1576289, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12238801}, "driftsresultat": 2324501, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14563302}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -312945, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 142174}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 455119}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2011556}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918802916 [navn] => HAIRCONCEPT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818738722 [oppstartsdato] => 2017-03-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krittveien 92"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "HAMRESANDEN", "postnummer": "4656", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6051 Su00f8m"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4691", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?