Index

HAKI AS

Orgnr: 877164292

mobil: 91711659
adresse: Håbakken 64

id

57891

organisasjonsnummer

877164292

navn

HAKI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-23

naeringskode1

{"kode": "69.202", "beskrivelse": "Revisjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Håbakken 64"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KVERNALAND", "postnummer": "4355", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877164292

navn

HAKI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Håbakken 64

forradrpostnr

4355

forradrpoststed

KVERNALAND

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.202

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.01.1997

stiftelsesdato

11.12.1996

tlf

tlf_mobil

91711659

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877164292

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1580754, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 326721, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 250165}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 76556}}, "journalnr": "2020298580", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877164292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 326721, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 226721}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 326721}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 209573, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 50128}, "driftsresultat": -50128, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 250414, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 250414}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 200286}}]

Reserver mot visning?