Index

HAKUNA MATATA ETIOPISK RESTURANT AS

Orgnr: 822048242

adresse: Møllergata 38A

id

26590

organisasjonsnummer

822048242

navn

HAKUNA MATATA ETIOPISK RESTURANT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Møllergata 38A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822048242

navn

HAKUNA MATATA ETIOPISK RESTURANT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Møllergata 38A

forradrpostnr

0179

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2019

stiftelsesdato

25.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822048242

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2196993, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 196710, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 166710}}, "journalnr": "2020957875", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822048242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 315905, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 285905}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -119196, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -119196}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 196710}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 285905, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2083548}, "driftsresultat": 367773, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2451322}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -85, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 86}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 367688}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922086273 [navn] => HAKUNA MATATA ETIOPISK RESTURANT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 822048242 [oppstartsdato] => 2018-12-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00f8llergata 38A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0179", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?