Index

HALLEN HOLDING AS

Orgnr: 819298092

adresse: Hammarenga 67

id

18229

organisasjonsnummer

819298092

navn

HALLEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-14

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hammarenga 67"], "kommune": "GRAN", "landkode": "NO", "poststed": "GRAN", "postnummer": "2750", "kommunenummer": "3446"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-06

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819298092

navn

HALLEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hammarenga 67

forradrpostnr

2750

forradrpoststed

GRAN

forradrkommnr

3446

forradrkommnavn

GRAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.07.2017

stiftelsesdato

06.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819298092

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2439111, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7705984, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4355894}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3350090}}, "journalnr": "2021408840", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819298092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3990838, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1950827}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2040011}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3715147, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2794227}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 920920}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7705984}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2557753, "totalresultat": 2557753, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 37334}, "driftsresultat": -37334, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3316505, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3316529}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3279171}}]

Reserver mot visning?